banner

  English     Kiadvány     Beltéri képek     Jelképeink     Kültéri programok     Szállás

Az egri székhelyű H-Union Szövetség korábbi – ZERGE címet viselő – projektjének folytatásaként, 2016 őszén beadásra került egy új pályázat, majd 2017 januárjában kezdetét vette egy újabb zöld témában szervezendő mobilitás projekt előkészülete. A gyakorlott szervezeti gárda komoly bizonyságot tett szervezői készségeiről, alig 2 hónap alatt megszervezett egy 10 napos ifjúsági cserét, biztosítva annak minden mozzanatát. A csere előtt kiválasztásra került minden szervezet részéről a 10 legmegfelelőbb fiatal, megtörténtek az előzetes egyéni és szakmai felmérések, megtörténtek a menedzsment – szerződéses, biztosítási és egyéb – feladatok.
A H-Union szervezésében 2017 tavaszán, március 10 és március 19. között, Egertől alig néhány km-re, a Bükki Nemzeti Park felsőtárkányi lábánál, megrendezésre került az Aktív Polgárok – Passzív Otthonok címmel futó ifjúsági csereprogram, melyen 4 szervezet fiataljai képviselték az adott országot. Mind szervezetünk, mind partner-szervezeteink képviseletében 12 fő vett részt az ifjúsági csereprogramon, összesen 48 fő; 40 fő fiatal, csoportonként 2 fő facilitátor kíséretében. Romániából a Klebelsberg Kuno Szakkollégium, Csehországból a Kazinczy Ferenc Diákkör (KAFEDIK), míg Szlovákiából a Cool Club Slovakia szervezettől érkeztek a hátrányos helyzetű, nemformális képzések iránt érdeklődő, kulturális és egyéb programok szervezésében gyakorta résztvevő, fejlődésre nyitott és motivált fiatalok.
Az angolul Active Citizens – Passive Homes címet viselő KA1-es Erasmus+ mobilitás projekt keretén belül, a fiatalok interaktív programokon vettek részt, a korábbiakhoz hasonlóan kerekasztal-beszélgetések, kis- és nagy, valamint fókusz-csoportos műhelymunkák és úgynevezett jó-gyakorlat látogatások során bővítették „szakmai” ismereteiket, tapasztalataikat, kapcsolati hálójukat, valamint kommunikációs, nyelvi, digitális és egyéb kulcskompetenciáikat.
A mobilitási projekt minden napját egy-egy téma köré építettük, ún. keretes szerkezetet adva mind az adott képzési napnak, mind a csere egészének. A fiatalok minden napot test és agykontroll feladatokkal indítottak, amelyet elméleti, majd esetenként gyakorlati „oktatás” követett, a nap végi reflexiót követően pedig kulturális és játékos programok során kerültek közelebb egymáshoz és a közös munkához. A „képzés” szerves részét képezte az értékelés és a visszacsatolás, valamint a blog és a tanulási napló vezetése, mely részben egyénileg, részben csoportos eseményként valósult meg.
Az első nap ismertetésre kerültek a szabályok, a projekt céljai, valamint a „hét” feladatai, de sort kerítettünk egymás, valamint a szervezetek megismerésére is, a fiataloknak különböző interaktív ismerkedős játékok segítettek új ismerőseket, majdani partnereket, vagy épp barátokat gyűjteni.
A második- harmadik nap főként az Erasmus+ program, valamint az Európai Unió elvei, koncepciói, céljai megismerésével teltek, kitértünk többek közt aktív állampolgárság és a demokrácia elveinek fontosságára, illetve megismerkedtünk az in-és nem formális képzés fajtáival, jelentőségével.
A csere negyedik napján sor került az első „igazi” tematikus nap lefolytatására. A csere 4-9. napján zajlott az ún. szakmai képzés, melynek központjában a megújuló energiaforrások, a zöld gazdaság, valamint a fenntartható és zöld építészet; az önfenntartó, passzív és aktív házak álltak. Ezen napok alatt, az elméleti csoportos műhelymunkákat a helyi – szakmai konzultációval egybekötött – jó példák megtekintése és az aznapi szakszótár elkészítése követte. Az ifjúsági csere szakmai ismereteinek elsajátítására irányuló napokat az értékalapú feljelsztési – azaz ABCD – módszer megismerése és alkalmazásával, a projektnapló zárásával, valamint a Youthpass tanúsítványok és Europass CV-k elkészítésével és a csere egészére irányuló hatásvizsgálattal zártuk.
A cserét követően megkezdődtek a projekt hosszútávon teljesítendő feladatai, a fiatalok otthonaikba hazatérve feltérképezték lehetőségeik és megkezdték a projekt céljainak ismertetését, eredményeink szóbéli és személyes, valamint szervezeti web -és média oldalakon való terjesztését. A hónapok elteltével egyre többen ismerkedhettek meg egyrészt a projekt szakmai ismereteivel, a zöld eszme elveivel, másrészt a közösség erejével, az ambíciók, együttműködések, helyi kezdeményezések fontosságával. A projekt lezártához közelgően elkészültek a hatásvizsgálatok, mely kapcsán egyhangúan kijelenthető, hogy sikerrel zárult projektünk. A kérdőíves felmérések, résztvevői visszajelzések egyöntetűen azt igazolták, hogy a szakmai ismeretük bővülése és tanulási készségeik javulása mellett, a fejleszteni kívánt kompetenciák pozitív irányban változtak, a fiatalok kulturális tudata, identitása és önértékelése fejlődött, mely mellett közösséghez való ragaszkodásuk, kezdeményezőkészségük és belső motivációjuk is mérhetően erősödött.