Projektünk célja, hogy az eddigi tevékenységünk során kialakított határon túli partnerkapcsolatainkat szorosabbra fűzzük, és egységes együttműködési hálózattá fejlesszük. A hálózat kialakításának célja, hogy információval lássa el, segítse a hálózat tagjait, és lehetővé tegye annak önálló működését és továbbfejlődését. A Kárpátok Civil Hálózat kialakításának szükségességét eddigi tapasztalataink adják. Számtalan projektet valósítottunk meg határon túli civil szervezetek részvételével, és azt a következtetést kellet levonnunk, hogy a külhoni magyar szervezetek között nincs semmiféle együttműködés, igazából rajtunk keresztül ismerik meg egymást. Ennek egyrészt technikai nehézségei vannak (nincs olyan elektronikus vagy nyomtatott média, melynek közvetítő és informáló szerepe lenne), másrészt az egyes szervezetek sem rendelkeznek olyan informatikai háttérrel, mely lehetővé tenné „egymásra-találásukat”, együttműködésüket. Ennek a földrajzi, technikai, informatikai, kommunikációs problémának a megoldására közösen dolgoztuk ki a Kárpátok Civil Háló alapötletét, melyet jelen pályázat támogatásával kívánunk megvalósítani.

Partnereink:
Csehország:  Ady Endre Diákkör, Kazinczy Ferenc Diákklub
Szlovákia: Jókai Mór Diákkör, Juhász Gyula Ifjúsági Klub, Tandem N.O., Diákhálózat, Cool Club Slovakia, Luminosus n.o, Cognito Nova, Gömöri Ifjúsági Társaság
Kárpátalja: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzat, Kölcsey Ferenc Szakkollégium, Pro Cultura Subcarpathica
Erdély: Hollósy Simon Művelődési Egylet, Zöld Erdély Egyesület, Zöld Nap Egyesület, Partiumi Ifjúsági és Hallgatói Egyesület, Jövőért Alapítvány, Klebersberg Kunó Szakkollégium, Partiumi Michiel de Ruyter Tudományos Társaság, Szentgyörgyi Ifjúsági Klub, Turulmadár Ifjúsági Iroda,Szigeti Magyar Ifjúsági Szervezet, SZIGET Táncegyüttes, YouthBank Sepsiszentgyörgy, Élő Erdély Egyesület, Artera Alapítvány
Délvidék: Srb: Locator Egyesület Zenta, Vajdasági Magyarok Diákok Szövetsége, Vajdasági Ifjúsági Fórum, Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ
A projekt keretében 3 alkalommal végiglátogatjuk az együttműködő szervezeteket, ahol közös műhelymunka keretén belül kidolgozzuk a kiadvány és az Internetes felület részleteit.
Társadalmi szükséglet: Mind az Európai Unió, mind a kormányzat, mind a társadalom különböző alrendszerei részéről van egy olyan határozott elvárás, hogy a civil szervezetek együttműködő egységként jelenjenek meg a különböző társadalmi vagy gazdasági problémák megoldásában. Ennek sem Magyarországon, sem határon túl nem sikerült még kialakítani egy olyan egészséges együttműködési formáját, amely alapján létre jöhetett volna a hatékony civil kontroll.
Projektünk társadalmi hatása: tevékenységünkkel nemcsak megteremtjük és támogatjuk a Kárpát-medencében működő, de egymást nem ismerő civil szervezetek közötti kapcsolatfelvételt és együttműködést, hanem egy olyan kulturális és információs hálózatot alakítunk ki, mely a magyarság egységének és hagyományainak megtartásása.