Lassan, de biztosan

A projekt bemutatása, célja:

Problémafelvetés és szükségletek

A high-tech elnevezés az angol “high technology” kifejezés rövidítéséből ered, jelentése: csúcstechnológia, a legfejlettebb technológiák halmaza, melybe pl. a nukleáris fizika, a géntechnológia, az automatizáció, a nanotechnológia, a robotika, és a biotechnológia tartozik.

Él, bár alig ismert, az előbbi ellentéte is, a low-tech. Sokan ismerik a „csináld magad” angolul a „do-it-yourself” mozgalmat, mely nagyjából lefedi a fogalmat. Munkás felhasználás szempontjából a különbség a kettő között az, hogy az első rendkívül kevés, a második pedig több emberrel termel. A low-tech egyáltalán nem azonos az egykori kínai népi kohó mozgalommal, amelyben a kommunákba kényszerített szerencsétlenek használhatatlan vasat termeltek! A különbség éppen a végtermék használhatóságán van. A low-tech fogalmát a továbbiakban, mint az emberigényes technológiák együttesét használjuk, mely szerintem méltó válasz lehet korunk rendkívüli munkanélküliségére.

Projekt célja

Projektünk elsődleges célja, hogy a fiatalok által megfogalmazott DIY mozgalomhoz tudjunk minél több low-tech vállalkozás és szociális szövetkezet tapasztalatát bemutatni, és ezáltal a kompetenciáikat és attitűdjeit fejleszteni. A low-tech a helyi problémákra helyi erőforrásokon és tudáson alapuló fenntartható technológiai megoldásokat találhatunk. Ez egy nagyon gazdag téma, sok technológia tartozik ide, a sörkollektortól a biobriketten át a sártapasztásig és rengeteg további megoldás az élelemtermelés, lakóhely, közlekedés, energia témakörében.

Másodlagos célunk, hogy a résztvevő fiatalság közelebb érezze magához a forprofit és nonprofit vállalkozásokat, képessé váljon szakmai szemmel viszonyulni a témakörhöz, növekedjen a vállalkozó szellemisége, és akár önállóan is képes legyen elindítani és sikerre vinni egy saját vállalkozást.

A projekt témája és jellegéből fakadóan a fenntarthatósági alapproblémákkal is kívánunk foglalkozni és érinteni. A harmadlagos célunk tehát a közösség által vezérelt munkaformák megismerésével tenni a társadalmi -és környezeti fenntarthatóságért. A zöld gazdaság növelése nem csak helyi, hanem nemzeti, nemzetközi és globális emberi érdek is, melyhez az ifjúsági cserével a résztvevők és közvetlen környezetük által tudunk tenni.

A cél elérésére az alábbi prioritásokat határozzuk meg:

- Egyéni tervezés elősegítése életút tervezések segítségével
- Közösségi tervezés elsajátítása projektmódszerekkel
- Érdekérvényesítés szituációs feladatokkal
- Gyakorlati tudás elsajátítása gyakorlati megvalósítással.

A cél elérése érdekében a legtöbbször alkalmazott nemformális tanulási módszerek között a kiscsoportos feladat elvégzése, az elgondolkodtató gyakorlatias feladatok és problémák megoldása, az eredményeik prezentálása, összegzése, ellenőrzése és jegyzetelése szerepel.

 

Logó:

IMG-4332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projektet bemutató videó

Lassan, de biztosan kiadvány