Blog      Eredményeink       Galéria       ENGLISH      Kiadvány       Médiamegjelenés     Megvalósult programterv

.

unnamedA Fiatalok Lendületben Program (Youth in Action Programme) az Európai Unió nemzetközi mobilitási programja, a fiatalok nem-formális tanulását támogatja pályázati formában. A Program célja az aktív társadalmi részvétel ösztönzése, a fiatalok mobilitásának növelése, a tolerancia és a társadalmi bevonás támogatása, valamint nemzetközi együttműködések létrehozása. A Program 13 és 30 év közötti fiataloknak szól, akik többek között nemzetközi ifjúsági kezdeményezéseket valósíthatnak meg.

Az ifjúsági kezdeményezésekről:

Az FLP 1.2-es alprogramja – az ifjúsági kezdeményezések alprogram ahhoz nyújt támogatást, hogy fiatalok helyi, közösségi projekteket, nonprofit akciókat kezdeményezzenek és valósítsanak meg. Az ifjúsági kezdeményezés olyan projekt, amelyet a fiatalok maguk kezdeményeznek, hoznak létre és valósítanak meg. Az ifjúsági kezdeményezések lehetıvé teszik a fiatalok számára, hogy kipróbálják elképzeléseiket és ezáltal közvetlenül és aktívan részt vegyenek különbözı projektek tervezésében és megvalósításában. Az ifjúsági kezdeményezésben való részvétel fontos nem-formális tanulási tapasztalat. Az ifjúsági kezdeményezés lehetıséget is kínál a fiatalok számára, hogy párbeszédet folytassanak és reflektáljanak választott témájukra európai kontextusban, hogy Európa polgár-tudatuk alakuljon ki, és érezzék, hogy hozzájárulnak Európa építéséhez. Az ifjúsági kezdeményezés lehet:
 nemzeti ifjúsági kezdeményezés: helyi, regionális vagy országos szinten kidolgozott projekt, amelyet egyetlen csoport hoz létre a lakóhelye szerinti országban.
 nemzetközi ifjúsági kezdeményezés: ifjúsági kezdeményezések hálózata, amelyet két vagy több különböző országból származó csoport közösen valósít meg. A nemzetközi ifjúsági kezdeményezések kategóriában megvalósított tevékenységek különbözı országokban megvalósuló helyi ifjúsági kezdeményezések együttmőködését teszi lehetıvé, amelyben minden partner a saját helyi közössége érdekében dolgozik. Nemzetközi partnerekkel való együttmőködés a Nemzetközi Ifjúsági kezdeményezések keretében hasonló igényekre vagy érdekekre épül, annak érdekében, hogy megosszák egymással a bevált gyakorlatokat és tanuljanak egymástól.

Céljaink a projekttel:

Az ifjúsági kezdeményezésünk célja, hogy a résztvevőink képesek legyenek mind az egyéni, mind a közösségi szinten megvalósítani szabadidős elképzeléseiket, képesek legyenek kommunikálni saját korosztályukkal hasznos szabadidő eltöltésével kapcsolatban. A közösségi kertészkedés régi-új vonala a városi kertészkedésnek, és minden korosztálynak szól. A kezdeményezés során 18-30 év közötti fiatalok kerülnek bevonás alá.

A kezdeményezés megvalósításának helyszíne Eger város (Magyarország, Heves megye) – 1000 négyzetméteres kert, Sighetu Marmatiei (Románia, Maramures megye) – 500 négyzetméteres zártkert és Veľké Kapušany (Szlovákia, Kosicky kraj) – 100 négyzetméteres kiskert.

Partnerszervezeteink:

      Hollósy Simon Művelődési Egyesület    

Szervezetünk 1992-ben alakult. Kezdetekben legfőbb tevékenysége a szervezet keretén belül működő kórus, valamint az ifjúsággal való rendszeres foglalkozás. Ide sorolhatjuk a minden évben megrendezendő tábort, mely keretén belül kézműves tevékenység folyik. Ezeknek a táboroknak a gyümölcse, hogy 2008-ban megalakult egy néptánccsoport az egylet keretén belül. A szervezet az utóbbi időszakban a fiatalság nevelése és képzése mellett felnőttoktatással is foglalkozik a rendszeres népfőiskolai tevékenység által, valamint néhány éve a Romániai Magyar Gazdaszövetség partnerségével gazdaképzéssel is. 2011-ben fiatalok vállalkozóvá válásának elindítását segítő könyvet adtunk ki. Jelenleg mintegy 100 fő aktív taggal rendelkezünk, akik jelentős számban fiatalok.

Cognitio Nova n. o.

A Cognitio Nova non-profit szervezetet 2011-ben hozták létre tapasztalt, fiatal tanárok. A szervezet küldetése közé tartozik az minőségi oktatás, képzés nyújtása, a mozgáskultúra népszerűsítése, a szellemi és kulturális értékek kialakítása, fejlesztése, megőrzése, újjáélesztése és bemutatása, az emberi jogok, a szabadságjog védelme, a kutatás és fejlődés, szociális segítségnyújtás és gondoskodás, a környezetvédelem, azon szolgáltatások támogatása, amely a régió fejlesztésére és a munkanélküliség csökkentésére irányulnak. Tevékenysége főleg az ifjúságra, kulturális rendezvények szervezésére, tanárok továbbképzésére, mobilitás programokba való bekapcsolódásra irányul. A szervezet nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, a szabadidő hasznos eltöltésére és a hagyományőrzésre. Eddigi tevékenységeit ezen a területen fejtette ki. A szervezet hosszú távú célja a magyar nép kultúrájának és történelmi hagyományainak ápolása, a magyar öntudat fejlesztése, a határon túli és anyaországi magyarok
kapcsolatainak és nemzeti identitásának erősítése, a természet védelme és ápolása, az ifjúság testi, lelki és szellemi segítése, hogy a társadalom hasznos, cselekvőképes részévé tudjon válni.
A szervezetünk az alábbi területen és rendezvénytípusok terén szerzett
tapasztalatokat:
-az egészséges életmódra való nevelés / fiatalokat célzó információs nap stand formájában a Nagykaposi Vásáron, 2012. július./
-drogmegelőző előadások /Ung-vidék és Bodrogköz magyartanítási nyelvű alap-és középiskoláiban, 2012. szeptember és október
-Húsvéti kézműves műhely- tojásfestés Cap Magdolna népművész közreműködésével /2012. február, 2013. március, népművészeti alkotótábor gyerekeknek és fiataloknak/
-ingyenes számítógépes tanfolyam hátrányos helyzetű fiatal munkavállalóknak 2012. augusztus, 15 fő részvételével, helyszín: Gordius Felnőttképző Központ. Tanár: Bálint János, mérnök, cégtulajdonos
-pedagógus továbbképzés, 2012 decembere. Téma: A szlovák nyelv tanításának kommunikáció- elméleti megközelítése


                   Nemzeti Családi És Szociálpolitikai Intézet                 Eurodesk

“Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg.”
„A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság vagy a Magyar Nemzeti Iroda véleményét, mely intézmények felelőssége a projektre nem terjed ki.”