fejlécfejléc

fejléc

Magyar    English    Romanian    Slovakian    Czechian  Videó  Kiadvány

Név alapján akár egy vadásztársaság vagy egy állatvédő egyesület is lehetne, de ez a mozaik szó kiválóan bemutatta a Győrben megrendezésre kerülő Erasmus+ ifjúsági cserét. A Zöld Erőforrásokkal a Rentábilis Gazdaságért Együttműködve címet viselő program négy ország fiataljait hívta össze a festői Achilles Parkban. A fogadószervezet az egri székhelyű H-Union Magyar Társadalom és Gazdaságfejlesztési Szövetség volt, melynek aktivistái bár országhatáron belül utaztak csak, mégis a második leghosszabb utat tették meg a természetvédelmi területen fekvő szállásig. A legmesszebbről érkező partner a romániai Asociatia Szigeti Magyar Ifjúsági Szervezet volt. Az erdélyi fiatalok Máramarosszigetről és környékéről utaztak a folyók városába. Továbbá Csehországból, a brünni Kazinczy Ferenc Diákklub, míg Szlovákiából alig néhány kilométert utazva a Cool Club Slovakia fiataljai képviselték a szervezetet, és az adott területi egységet, szűkebb közeget, a 10 napos ifjúsági csere alkalmával.

A program 2016.01.29 – 2016.02.07 zajlott, melyen 48 fő vett részt, szervezetenként 10 fő fiatal (5 fő leány és 5 fő fiú), valamint 1 női és 1 férfi kísérő. A társaság érdeklődése, végzettsége rendkívül változatos volt – a fiatalok közt találkoztunk építész, energetikus, gépész, geográfus, ifjúságsegítő, de még szakács végzettségűekkel is – egy dologban azonban mindannyian egyetértettek. A fiatalok közös véleményen voltak azzal kapcsolatban, hogy környezettudatosan kell ezt a rövid életünket leélni a Földön és energiaigényünk minél nagyobb százalékát a zöld energiáknak, valamint a megújuló erőforrásoknak kell kitenniük.

A megérkezést követően a szállás elfoglalása, valamint a kötelező adminisztrációs feladatok elvégzése után, a fiatalok izgalmas ismerkedős játékok keretén belül tudhattak meg többet egymásról és a jelenlévő szervezetekről. A program, valamint a szervezők egyik konkrét célja az volt, hogy az első esti vacsoránál, az asztaloknál már ne országonként csoportosodjanak a résztvevők, hanem egyfajta masszát alkossanak a különböző országokból érkezett fiatalok. A kommunikációt nagyban megkönnyítette, hogy valamennyi résztvevő magyar anyanyelvű volt, azonban a téma fontossága, valamint az európai uniós alapelvek érvényesülése érdekében a szakmai programelemek több nyelven történtek, bizonyos programok például angolul zajlottak, míg a SzakSzótárunk elkészítése során 5 nyelv kapott helyet, így adva át egy olyan tudást a fiataloknak, ami nemzetközi szinten is bárhol megállja a helyét.

A szervezetek bemutatkozása igen izgalmasra és interaktívra sikerült. Mindenki meggyőződhetett arról, hogy az egyesületeknél tényleg pezseg az élet, rengeteg rendezvény és kiváló kezdeményezések állnak már a referenciák között. Ekkorra már a bizonytalankodók összes aggálya eltűnt és biztossá váltak abban, hogy tényleg jó helyre érkeztek. A szervezők teret biztosítottak egymás kultúrájának megismerésére, minden országnak volt egy kultúrestje, ahol a gasztronómián kívül a népművészettel és az ottani szokásokkal, az adott kultúra egészével ismerkedhettek meg a többiek.

A program során mindenhol az egyensúlyra törekvés volt a cél. Ez igaz volt a résztvevők nemi arányára, a különböző országokból érkezettek számára, valamint a benti és kinti foglalkozások arányára is. A benti programok túlmutattak egy egyszerű előadáson, amit felsőoktatásokban hallgatók oly nagyon unnak már. Mind-mind interaktív programok voltak; a kerekasztalbeszélgetések, kis és nagy, valamint fókuszcsoportos műhelymunkák, brainstormingok hol magyar, hol angol nyelven zajlottak. A fiatalok végig egymástól tanulva ismerkedhettek meg a legkülönbözőbb zöld erőforrásainkkal, valamint azok alternatív felhasználási lehetőségeivel. Az előadó személye gyakorlatilag csak egy támasz volt, aki koordinálta a beszélgetés menetét, irányvonalat adva a csoportok kommunikációjának. Szó volt többek között a szél-, a nap-, a víz-, valamint a geotermikus energiáról, a biomasszákról, a zöld építészetről, a passzív-aktív házakról és a környezettudatos életmódról is.

Az úgynevezett jó-gyakorlat látogatások elengedhetetlenek egy ilyen ifjúsági cserén. A fiataloknak szükségük van arra, hogy ne csak hallják és beszéljenek róla, hanem lássák is, hogy a benti programokon elhangzott dolgok miként működnek az életben. Ellátogattunk többek között egy szélerőműparkba, a szlovák-magyar együttműködésből létrejött vízerőműhöz és tiszteletünket tettük egy biomassza feldolgozással foglalkozó üzembe, valamint egy Biomimetikus Életmód Központba (BÉK), mely egy földházban kap helyet.  A BÉK – rendszerbe szervezve – gyakorlatilag bemutatta az összes megújuló energiaforrásunk, valamint a felhasználásukat biztosító eszközöket, berendezéseket.

Leírni is rengeteg lenne, hogy a fiatalok mennyi tudást és élményt szívtak magukba bő egy hét leforgása alatt nonformális tanulási módszereket alkalmazva, milyen mértékű fejlődésen mentek keresztül, hogyan és milyen kompetenciáik fejlődtek, de összességében elmondható, hogy a csere elérte a célját. A fiatalok még inkább környezettudatosan szemlélik mostantól a világot, valamint nemzetközileg is használható tudást szereztek. A búcsúzkodáskor egyértelművé vált, hogy olyan barátságok és együttműködések köttettek Győrben, amire a jövőben is lehet alapozni. Biztosak vagyunk abban, hogy a ZERGE nem egy lezárt projekt, hanem egy új kezdeményezés alappillére.

001 003 004 005 006 007 008 009 010