uszt

 

 

 

A projekt Európai Uniós forrásból valósul meg Egerben. Az egyesület – Foglalkoztatási kapacitásbővítés a H-Union Társadalom – és Gazdaságfejlesztési Szövetségnél címmel, több mint 13,5 millió forintos uniós támogatást nyert a TÁMOP-1.4.1-12/1 foglalkoztatási kiírás keretén belül, mely összköltségvetés 3 fő hátrányos helyzetű fiatal foglalkoztatását, 3 új munkahely megteremtését teszi lehetővé. A projekt hozzájárul a foglalkoztatás fejlesztéséhez, a projekt eredményeként az egyesület részt vesz 3 fő társadalmi beilleszkedésének elősegítésében.

A projekt teljes időszaka alatt zökkenőmenetesen zajlott a foglalkoztatás és minden feladat; a technikai és adminisztratív munkafolyamatok megvalósítása a tervezett ütemben haladt és elősegítette a projekt célkitűzéseinek megteremtését. Az egyesület részéről folyamatos volt a foglalkoztatás és a pályázat minden tevékenységének foganatosítása. A vállalt indikátorok elérése érdekében, az egyesület; a projektmenedzsment tagjai és a mentor biztosították a megvalósításához szükséges szakmai hátteret.A projektmenedzsment gondoskodott a pályázatkezelővel történő kapcsolattartásról, az adott elszámolási ütemben benyújtandó pénzügyi lehívás elkészítéséről és benyújtásáról, a szükséges dokumentumok elkészítéséről, a megérkezett támogatás tervszerű felhasználásáról, valamint ellátta a beszerzéssel és kifizetésekkel kapcsolatos teendőket, míg a mentor a foglalkoztatottak irányításáért, segítéséért és ellenőrzéséért felelt.

A mentor a projekt egésze alatt megfelelően koordinálta a foglalkoztatottakat, a teendők ellátása során nem merültek fel komoly szakmai vagy személyes eredetű problémák, a mentor mindennapos személyes kapcsolatot tartott a foglalkoztatottakkal és meghatározta aznapi munkaköri teendőiket, társultak a kötelező adminisztrációs és monitoring tevékenységek.

A közösségi kertben minden a vártnak megfelelően alakult, a pályázat keretén belül alkalmazott 3 fő, a mentor iránymutatásával elvégezte az adott időszaknak megfelelő mezőgazdasági munkálatokat; a gyomtalanítást, a talajművelési munkálatokat, illetve a vetési és betakarítási folyamatokat. Továbbá a foglalkoztatottak az irodában is megfelelően teljesítettek, a projekt egész ideje alatt feladatukat képezte az irodai és a pályázatírással kapcsolatos adminisztrációs tevékenységekben, a megvalósítás alatt álló projektekben, rendezvények szervezésében való közreműködés, valamint egy-egy önálló projektötlet kidolgozása és a pályázat benyújtása az Erasmus+, a NEA és egyéb civil szervezeteket támogató programok fordulóira. A szakmai tevékenység, illetve a foglalkoztatásban állók informális képzésének meghatározó eleme a szakmai programokon való részvétel, mely érdekében a 3 fő és mentoruk minden hónapban ellátogatott egy-egy mintagazdasághoz, munkaköri leírásuknak megfelelően minden hónapban új ismeretekre tettek szert kiküldetéseik során.

A projektmenedzser, a pénzügyi munkatárs, a mentor és célcsoport tagjai is megfelelnek a pályázati követelményeknek, munkaköri kötelességeiket mindannyian megfelelően és hatékonyan végezték a projekt egésze alatt. A projektben résztvevőknek rendkívül jó kapcsolatuk alakult ki egymás és a vezetőség felé, hatékonyan és jól tudtak együtt dolgozni, mely elősegítette a projekt ideális kimenetelét, a fiatalok társadalmi beilleszkedését.

uszt2

A projekt eleget tesz minden elvárásnak, a szükséges dokumentációk (beszámolók, jelentések, teljesítésigazolások, jelenléti ívek, jegyzőkönyvek) minden hónapban elkészültek, az egyesület biztosította a pályázatkezelő felé történő adatszolgáltatást. A foglalkoztatottak számára biztosított juttatások segítették a társadalmi és szakmai előmenetelt.